EĞİTİM ANKETİ VE İHTİYAÇ ANALİZİ
Kişisel Bilgiler
Ad Soyad:
Yaş:
Cinsiyet:
Çalıştığınız Birim:
Ünvanı:
Kurumda Çalışma Süresi:
Eğitim Durumu:

1. Kurum içi eğitimin sizin için ne ifade ettiğini bir iki cümle ile belirtiniz.

2. Hangi alanda eğitim almak istersiniz? (Birden fazla seçim yapabilir, kendi tercihlerinizi yazabilirsiniz.)
A )
(lütfen tercih belirtiniz)
B )
(lütfen tercih belirtiniz)
C )
(lütfen tercih belirtiniz)
D )
(lütfen tercih belirtiniz)
E )
(lütfen tercih belirtiniz)

3. Daha önce kurum içi eğitim aldınız mı?
Eğitim konusunu, Eğitmen adını ve eğitim ile ilgili genel değerlendirmenizi lütfen belirtiniz
   
4. Katılmak istediğiniz eğitimlerin hangi zaman dilimi içerisinde planlanmasını tercih edersiniz?

5.Katılmak istediğiniz eğitim programından beklentileriniz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kendinize uygun olanı işaretleyiniz.
 
Eğitim Programından Beklentileriniz
Edindiğim bilgilerin uygulanabilir olması
Farklı bir bakış açısı kazandırması
Bu eğitimi almış olmamın özgeçmişim için önemli olması
İş ile ilgili karşılaştığım sorunlara çözüm önerileri sunabilmesi
Verimliliğin ve iş kalitesinin yükselmesini sağlaması
Bireysel motivasyonumu artırması
Yükselme olanakları sağlaması
Kişisel gelişimime katkı sağlaması
Personel ile kurumun özdeşleşmesine yardımcı olması
Özel yaşamıma olumlu etkisi olması
Kurum içi ilişkileri iyileştirmesi ve geliştirmesi
Kurumun gelişmesi ve büyümesi için uygun ortam hazırlaması
DİĞER

6. Eğitim yöntemlerinden beklentileriniz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden kendinize uygun olanı işaretleyiniz.
 
Eğitim Programından Beklentileriniz
Geleneksel sınıf ortamında, eğitimcinin aktif anlatımı ile
İşbaşında uygulamalı eğitim alarak
Eğitim notları olan ve ön hazırlık yapılması gereken eğitim alarak
Uzaktan eğitim (e-learning) yöntemi ile
Bilgisayar üzerinden konu takibi yapılıp, eğitmen ile belirli aralıklarla bir araya gelerek
DİĞER

7. Aşağıdaki sıralı eğitimleri ihtiyaç durumunuza göre işaretleyiniz.
 
Eğitim Programından Beklentileriniz
Hızlı Okuma Becerileri
Takım Çalışması
Zaman Yönetimi
Çatışma Yönetimi
Sunuş Teknikleri
İletişim ve Beden Dili
Bilgisayar Okur Yazarlığı
Hafıza Güçlendirme Teknikleri
Diksiyon & Etkili ve Güzel Konuşma
Kültürlerarası Farklılıkların Yönetimi
Liderlik
Problem Çözme
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya
Bütçeleme Teknikleri
Yabancı Dil Eğitimleri
Bilgisayar Eğitimleri
Kalite Yönetim Sistemi
Toplantı Yönetimi
Yöneticilik Becerileri
Raporlama Teknikleri
İlkyardım /İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Risk Yönetimi
Finans Yönetimi
Müzakere Becerileri
Organizasyon ve Yönetim Planı Geliştirme
Proje Yönetimi
Motivasyon Yönetimi
DİĞER

ASPxButton